ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

за събитията, организирани и проведени от

Център за обучение – БАН

Кариерен център към ЦО-БАН

Семинар на тема: "ДЕЙНОСТТА НА БРИТАНСКИ СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА МЛАДИ УЧЕНИ"

ГАЛЕРИЯ