ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

за събитията, организирани и проведени от

Център за обучение – БАН

Кариерен център към ЦО-БАН

Семинар на тема: "ДЕЙНОСТИТЕ МАРИЯ СКЛОДОВСКА-КЮРИ, РП “ХОРИЗОНТ 2020” – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ НА УЧЕНИ В РАННИЯ ЕТАП ОТ КАРИЕРАТА"

ГАЛЕРИЯ