ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

за събитията, организирани и проведени от

Център за обучение – БАН

Кариерен център към ЦО-БАН

Семинар на тема: "СПОДЕЛИ ЗНАНИЕ ЗА ОСТАРЯВАНЕТО. ЗАПОЗНАВАНЕ С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНИЯТА ПО ПРОЕКТА „ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ЗДРАВЕТО, СТАРЕЕНЕТО И ПЕНСИОНИРАНЕТО В ЕВРОПА"

ГАЛЕРИЯ