ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

за събитията, организирани и проведени от

Център за обучение – БАН

Кариерен център към ЦО-БАН

Семинар на тема: "OТКРИВАНЕ НА ЗНАНИЯ И ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ СЪС SCOPUS, SCIENCEDIRECT И MENDELEY"

ГАЛЕРИЯ