ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

за събитията, организирани и проведени от

Център за обучение – БАН

Кариерен център към ЦО-БАН

Семинар на тема: ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" ГОСТУВА НА ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ – БАН

ГАЛЕРИЯ