ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

за събитията, организирани и проведени от

Център за обучение – БАН

Кариерен център към ЦО-БАН

Семинар на тема: GOOD PRACTICES IN SCHOLARLY PUBLISHING ELSEVIER AUTHOR SEMINARS FOR YOUNG RESEARCHERS

ГАЛЕРИЯ