Центърът за обучение при БАН обяви победителите в конкурса "Най-добра публикация"

Winners

Победителите от докторантския конкурс "Най-добра публикация" бяха отличени на церемония, която се проведе в Центъра за обучение при БАН на 15 февруари 2019 г. 31 докторанта получиха дипломи за участие, а 22-ма бяха отличени с награди.

Със специална награда Академичният съвет към Центъра за обучение отличи Радослав Александров от Института по молекулярна биология, в направление „Биомедицина и качество на живот“, за публикацията му с импакт фактор 14. Главният научен секретар на БАН проф. Евдокия Пашева и и.д. директор на Центъра за обучение връчи дипломите на докторантите. Конкурсът се организира за първи път и е посветен на 150-годишнината на Българската академия на науките, посочи проф. Пашева и изрази желание да се превърне в традиция. Конкурсът е възможност да вдъхнем увереност и мотивация на младите хора за това колко е важно да държат на качеството на научната си продукция, подчерта главният научен секретар на БАН.

На церемонията присъстваха членове на Академичния съвет, научни секретари на БАН и научни ръководители на докторантите. Конкурсът обхваща девет научни направления – информационни и комуникационни науки, енергийни ресурси, нанонауки, биомедицина, биоразнообразие, климатични промени, културно-историческо наследство и човек и общество.

1 / 3
2 / 3
3 / 3