ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

за събитията, организирани и проведени от

Център за обучение – БАН

Кариерен център към ЦО-БАН

Събитие на тема: ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" ПРЕДСТАВЯ УСПЕШНИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ

ГАЛЕРИЯ