Обучителен уебинар на тема:

"ПОДГОТОВКА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И КАНДИДАТСТВАНЕ КЪМ ФИНАНСИРАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ"

ГАЛЕРИЯ