Съвместна серия събития "НАУКА, ИНОВАЦИИ И БИЗНЕС"

УЕБИНАР на тема: "СТАРТИРАЙ СВОЯ БИЗНЕС ПОДГОТВЕН!"
Как да реализираш успешно в практиката научна разработка или иновативна идея

ГАЛЕРИЯ