Съвместна серия събития "НАУКА, ИНОВАЦИИ И БИЗНЕС"

УЕБИНАР на тема:
"Дигиталното съдържание по пътя на клиента и използване на изкуствен интелект (AI)"

ГАЛЕРИЯ