Профил на купувача

Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки и за контрола на изпълнението на сключените договори в Център по обучение при БАН, както и за поддържането на профила на купувача на Центъра за обучение

Публикувано на: 01.10.2014 г.

Текст