Новини

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

за събитията, организирани и проведени от

Център за обучение – БАН

Кариерен център към ЦО-БАН

Семинар на тема: "ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА"

Публикувано на: 28.03.2017 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ГАЛЕРИЯ

Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2016-2017 г.

Публикувано на: 07.03.2017 г.

Обява
Специалности

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

за събитията, организирани и проведени от

Център за обучение – БАН

Кариерен център към ЦО-БАН

Семинар на тема: "ДЕЙНОСТТА НА БРИТАНСКИ СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА МЛАДИ УЧЕНИ"

Публикувано на: 30.01.2017 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ГАЛЕРИЯ

Система за оценка на качеството на образованието на докторантите в БАН

Публикувано на: 07.01.2015 г.

Текст

През месец декември 2013 година, Центърът за обучение на БАН спечели първият си проект по „Комениус“- Европейската програма за учене през целия живот

Публикувано на: 15.09.2014 г.

Описание на проекта