Начало

Център за обучение
Българска Академия на Науките

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБУЧЕНИЕ е създаден през януари 1997, като специализирано звено на БАН. Дейността на ЦО се ръководи от Директор и Академичен съвет въз основа на Правилник, приет от УС на БАН.

Центърът организира курсове по чужди езици, специализирани курсове, както и различни курсове по информационни технологии - ИТ курсове.

Нов курс

Центърът предлага нов курс "Основи на LaTeX"
За повече информация

КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018-2019 г.
Обява
Специалности


Семинар

СТИПЕНДИИ "ФУЛБРАЙТ" – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ, СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В САЩ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-21 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ГАЛЕРИЯ

Публикувано на: 01.11.2018 г.


Центърът за обучение при БАН обявява ДОКТОРАНТСКИ КОНКУРС

"Най-добра публикация"

във връзка със 150-тата годишнина на Българска Академия на науките

ОБЯВА

Публикувано на: 23.10.2018 г.ПРАВИЛНИК

за разпределение, разходване и отчитане на субсидията за издръжка на обучението на докторантите в БАН

ПРАВИЛНИК
НОРМАТИВНА БАЗА

Публикувано на: 12.06.2018 г.


Дневни и вечерни курсове
по английски и немски език
за всички нива

120 ЧАСА - 200 лв.

Начало: 18 юни 2018 година

Обява

Публикувано на: 05.01.2018 г.ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБУЧЕНИЕ КЪМ БАН ЗА 2017г.

ОТЧЕТ (.pdf)

Публикуван на 07 март 2018г.


ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБУЧЕНИЕ КЪМ БАН ЗА 2016г.

ОТЧЕТ (.pdf)

Публикуван на 27 март 2017г.


Центърът за обучение към БАН с нови учебни зали

Вторник, 26 Май 2015

DSC04879В присъствието на ръководството на Българската академия на науките, проф. Евдокия Пашева, директор на Центъра за обучение към БАН откри на 25 май 2015 г. тържествено новите учебни зали на Центъра за обучение – БАН. Центърът се намира в София, бул. "Цариградско шосе" 125, бл. 26Б, II ет.

Помещенията за новите модерни учебни зали са предоставени през 2014 г. на Центъра за обучение от ръководството на БАН. Те са оборудвани с изцяло нова, съвременна техника и обзавеждане. Центърът разполага с четири нови зали - зала за езиково обучение, оборудвана с 10 компютри, зала за компютърно обучение, оборудвана с 11 лаптопа и мултимедия, конферентна зала с 30 места и заседателна зала с 20 места.DSC04891

Откриването на новите учебни зали ще даде възможност Центърът за обучение да разшири дейността си при обучението на докторантите на БАН на по-високо европейско ниво, посочи при откриването проф. Пашева и допълни, че ще има възможност да се организират разнообразни форми за целево обучение на докторантите и младите учени.

DSC04876Центърът за обучение е създаден през януари 1997 г. като специализирано звено на БАН за подготовка на висококвалифицирани научни кадри чрез обучение в образователната и научна степен "доктор" в научните звена на БАН, реализация и кариерно развитие на научния потенциал на страната.

DSC04874Центърът работи в тясна връзка с институтите на Академията, като организира и координира конкурсите за прием на докторанти, организира провеждането на програмната акредитация на НАОА на всички звена на БАН, организира и провежда чуждоезиково обучение, обучение по информационни технологии и обучението на докторантите чрез специализираните докторантски курсове към Докторантското училище на центъра.


Курсове

Виж всички курсове
Езикови Курсове

Центърът за обучение предлага курсове по английски, френски и немски.

ИТ курсове

През 2014 година Центърът за обучение предлага на вашето внимание три нови курса:

  • Метаданни
  • Анализ на Данни с R
  • Умения за презентиране

Разгледай курсовете

Специализирани курсове

Специализирани курсове има от всяко едно научно направление на БАН. За повече информация разгледайте курсовете ТУК