ПИСАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УСПЕШНИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ


 


УЕБИНАР на тема: "ИНФОРМАЦИОННА СЕСИЯ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В САЩ ПО ПРОГРАМАТА "ФУЛБРАЙТ" ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА 2024-25г."

ПОКАНА
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ГАЛЕРИЯ

Публикуван на: 16.10.2023 г.

УЕБИНАР на тема:
"ДОБРИ ПРАКТИКИ ВЪВ ФИНАНСИРАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"
Отличен от Фонд "Научни изследвания"

ГАЛЕРИЯ

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИЯ

Публикуван на: 31.01.2022 г.

УЕБИНАР на тема:
ДЕЙНОСТИ МАРИЯ СКЛОДОВСКА-КЮРИ В РАМКОВА ПРОГРАМА "ХОРИЗОНТ ЕВРОПА"
и
ДВОЙНА ДИПЛОМНА ПРОГРАМА С КОРЕЙСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

ГАЛЕРИЯ

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИЯ

Публикуван на: 02.02.2022 г.

УЕБИНАР на тема:
ОТДЕЛ "МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ, ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ" – БАН ПРЕДСТАВЯ ЗА ВАС:
"ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МОБИЛНОСТ НА ДОКТОРАНТИТЕ НА БАН В ЧУЖБИНА С ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+"

ГАЛЕРИЯ

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИЯ

Публикуван на: 04.03.2022 г.

Серия уебинари "ПИСАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УСПЕШНИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ"
УЕБИНАР на тема:
"Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г., ФНИ"

ГАЛЕРИЯ

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИЯ

Публикуван на: 28.04.2022 г.

Серия уебинари "ПИСАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УСПЕШНИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ"
УЕБИНАР на тема:
"Другата гледна точка": оценка и подбор на проектни предложения

ГАЛЕРИЯ

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Публикуван на: 02.06.2022 г.