НАУКА, ИНОВАЦИИ И БИЗНЕС


 


Съвместна серия събития "НАУКА, ИНОВАЦИИ И БИЗНЕС"

Уебинар на тема: "Дигиталното съдържание по пътя на клиента и използване на изкуствен интелект (AI)"

ПОКАНА
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ГАЛЕРИЯ

Публикуван на: 02.05.2023 г.

Съвместна серия събития "НАУКА, ИНОВАЦИИ И БИЗНЕС"

УЕБИНАР на тема: "СТАРТИРАЙ СВОЯ БИЗНЕС ПОДГОТВЕН!"
Как да реализираш успешно в практиката научна разработка или иновативна идея

ПОКАНА
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ГАЛЕРИЯ

Публикуван на: 07.03.2023 г.