Новини - 2022 година


Представяне на дейността на Център за обучение – БАН на
Форум "Преносими умения в обучението на докторанти" в Лисабон

ИНФОРМАЦИЯ

ГАЛЕРИЯ

Публикуван на: 21.12.2022 г.

Серия уебинари "ПИСАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УСПЕШНИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ"
УЕБИНАР на тема:
"ИНФОРМАЦИОННА СЕСИЯ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В САЩ ПО ПРОГРАМАТА "ФУЛБРАЙТ"
ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА 2023-24г."

ИНФОРМАЦИЯ

ГАЛЕРИЯ

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Публикуван на: 11.11.2022 г.

Серия уебинари "ПИСАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УСПЕШНИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ"
УЕБИНАР на тема:
"ВЪЗМОЖНОСТИ ОТ HUAWEI ЗА СТИПЕНДИЯ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ДОКТОРАНТИ"

ИНФОРМАЦИЯ

ГАЛЕРИЯ

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Публикуван на: 31.10.2022 г.

 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.

ОБЯВА

СПЕЦИАЛНОСТИ

Публикуван на: 08.07.2022 г.

Серия уебинари "ПИСАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УСПЕШНИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ"
УЕБИНАР на тема:
"Другата гледна точка": оценка и подбор на проектни предложения

ГАЛЕРИЯ

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Публикуван на: 02.06.2022 г.

Комуникатори на науката обучаваха млади учени как да представят работата си пред обществото

ЛИНК

Публикуван на: 26.04.2022 г.

Серия уебинари "ПИСАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УСПЕШНИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ"
УЕБИНАР на тема:
"Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г., ФНИ"

ГАЛЕРИЯ

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИЯ

Публикуван на: 28.04.2022 г.

 

Науката има смисъл и това беше доказано през последните години с пандемията от COVID-19, заявиха успешни жени учени

ЛИНК

Публикуван на: 08.03.2022 г.

УЕБИНАР на тема:
ОТДЕЛ "МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ, ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ" – БАН ПРЕДСТАВЯ ЗА ВАС:
"ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МОБИЛНОСТ НА ДОКТОРАНТИТЕ НА БАН В ЧУЖБИНА С ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+"

ГАЛЕРИЯ

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИЯ

Публикуван на: 04.03.2022 г.

Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022 г.

ОБЯВА
СПЕЦИАЛНОСТИ

Публикуван на: 21.02.2022 г.

Млади изследователи обменят научни идеи в Центъра за обучение на БАН

ЛИНК

Публикуван на: 07.02.2022 г.

УЕБИНАР на тема:
ДЕЙНОСТИ МАРИЯ СКЛОДОВСКА-КЮРИ В РАМКОВА ПРОГРАМА "ХОРИЗОНТ ЕВРОПА"
и
ДВОЙНА ДИПЛОМНА ПРОГРАМА С КОРЕЙСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

ГАЛЕРИЯ

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИЯ

Публикуван на: 02.02.2022 г.

УЕБИНАР на тема:
"ДОБРИ ПРАКТИКИ ВЪВ ФИНАНСИРАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"
Отличен от Фонд "Научни изследвания"

ГАЛЕРИЯ

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИЯ

Публикуван на: 31.01.2022 г.

Обединеният институт за ядрени изседвания стартира поредната сесия на обучителната програма INTEREST за студенти, дипломанти и докторанти в областта на физиката, екологията и информационните технологии

ИНФОРМАЦИЯ

Публикуван на: 19.01.2022 г.