Новини - 2017 година

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

за събитията, организирани и проведени от

Център за обучение – БАН

Кариерен център към ЦО-БАН

Семинар на тема: "ДЕЙНОСТИТЕ МАРИЯ СКЛОДОВСКА-КЮРИ, РП “ХОРИЗОНТ 2020” – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ НА УЧЕНИ В РАННИЯ ЕТАП ОТ КАРИЕРАТА"

Публикувано на: 20.12.2017 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ГАЛЕРИЯ

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

за събитията, организирани и проведени от

Център за обучение – БАН

Кариерен център към ЦО-БАН

Семинар на тема: "БГ НАУКА ЗА УЧЕНИ. КАК ДА ПОЛУЧИТЕ И ПОЛЗВАТЕ БЕЗПЛАТНО ОБЛАЧНИ УСЛУГИ И БЛОГ ЗА НАУКА"

Публикувано на: 10.10.2017 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ОТЧЕТ
ГАЛЕРИЯ

Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017-2018 г.

Публикувано на: 10.07.2017 г.

Обява
Специалности

ПОКАНА

Институтът за икономически изследвания при БАН организира специализиран курс за докторанти по
"Методология на научните изследвания"

Публикувано на: 17.05.2017 г.

ПОКАНА

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

за събитията, организирани и проведени от

Център за обучение – БАН

Кариерен център към ЦО-БАН

Семинар на тема: "ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА"

Публикувано на: 28.03.2017 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ГАЛЕРИЯ

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

за събитията, организирани и проведени от

Център за обучение – БАН

Кариерен център към ЦО-БАН

Семинар на тема: "ДЕЙНОСТТА НА БРИТАНСКИ СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА МЛАДИ УЧЕНИ"

Публикувано на: 30.01.2017 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ГАЛЕРИЯ

Система за оценка на качеството на образованието на докторантите в БАН

Публикувано на: 07.01.2015 г.

Текст

През месец декември 2013 година, Центърът за обучение на БАН спечели първият си проект по „Комениус“- Европейската програма за учене през целия живот

Публикувано на: 15.09.2014 г.

Описание на проекта